xtrade logo

Käy kauppaa Xtradella

Tehokas ja innovatiivinen kaupankäyntialustamme tarjoaa sinulle kilpailukykyisiä spreadeja ja marginaaleja kattavassa CDF-instrumenttivalikoimassamme.

Käy CFD-kauppaa Xtradella

Hintaerosopimukset (CFD:t) Xtradessa – joustava tapa käydä kauppaa rahamarkkinoilla.

CFD-kauppa mahdollistaa kaupankävijälle position muodostamisen välineen tulevan arvon perusteella riippumatta siitä, uskooko hän sen laskevan vai nousevan.

Aloita nyt! Käy CFD-kauppaa osakkeilla, raaka-aineilla, indekseillä ja valuutoilla.

Ei provisioita – Kiinteät spreadit!

Kiinteät spreadit osto- ja myyntihintojen välillä. Hyödy kaupankäynnistä ilman provisioita! Nähdäksesi palkkiomme, katso Napsauta tässä.

Käy CFD-kauppaa vivulla

Koe CFD:ien matalien marginaalien edut. Hyödy mahdollisuudesta saada laaja näkymä finanssimarkkinoille samalla kun sidot suhteellisen pienen määrän pääomaasi.

Voittoa markkinoiden noustessa ja laskiessa

Käytä markkinaennusteitasi määritelläksesi avattavan osto- tai myyntipositiosi. Myy pitkäksi tai lyhyeksi.

Avaa kaupankäyntitili Xtradella

Kestää alle kaksi minuuttia avata tili Xtradella. Käytä luottokorttia, Skrilliä tai pankkisiirtoa siirtääksesi varoja tilillesi.

CFD-lista

TUOTEKUVAUS "HINTAEROSOPIMUKSET" (CFD:t)

Kaupankäynnin ehdot

Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että Yhtiö ei anna Asiakkaalle mitään neuvoja liittyen CFD:iin, CFD:ien taustalla oleviin varallisuuseriin, ja (jos soveltuu) pörsseihin, joissa taustalla olevilla varallisuuserillä käydään kauppaa, tai se ei anna sijoitussuosituksia, sisältäen sellaiset tilanteet, joissa Asiakas pyytää sellaisia neuvoja ja/tai suosituksia. Asiakas tekee itse kaikki sijoituspäätökset.

Suurin mahdollinen tappio

Määritelmänsä mukaisesti CFD (Contracts for Difference, hintaerosopimus) ei anna mitään oikeuksia (tai velvoitteita) taustalla olevaan varallisuuserään. Yhtiö lisää (tai tarvittaessa vähentää) Asiakkaan kaupankäyntitilin saldoon toteutuneen CFD-sopimuksen rahallisen arvon. Tämä rahallinen arvo on CFD-position avaus- ja sulkemishinnan välinen erotus (avattu ja suljettu Asiakkaan aloitteesta) vähennettynä mahdollisilla kertyneillä preemioveloituksilla. Nettotulos voi olla joko negatiivinen (tappio) tai positiivinen (voitto). Kenen tahansa Asiakkaan maksimitappio ei ole ainoastaan CFD-position avaamisessa käytetty marginaali, vaan se voi laajentua käsittämään koko Asiakkaan kaupankäyntitililleen tallentaman määrän. Kun Asiakkaan tappio laajenee koko hänen tallettamaansa summaan, kaikki positiot realisoidaan ja hänen käytössä olevansa saldo on 0. Jos Asiakkaan saldo menee nollan alapuolelle (ts. negatiivinen saldo), Yhtiö palauttaa saldon nollaan (negatiivisen saldon suoja), sääntelymääräysten mukaisesti. Katso jäljempänä oleva numeroesimerkki.

Volatiliteetti:

CFD:n hinta johdetaan taustalla olevan varallisuuserän (sis. osakkeet, indeksit, raaka-aineet ja ETF:t, ks. lisätietoja kohdasta CFD-luettelo) hinnasta, jonka volatiliteetti voi olla suuri. Rahoitusinstrumenttien ja niiden taustalla olevien varallisuuserien hinta voi heilahdella nopeasti ja laajalla alueella Asiakkaan ja Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella. Joissakin markkinatilanteissa voi olla mahdotonta toteuttaa asiakkaan toimeksiantoa ilmoitettuun hintaan. Rahoitusinstrumenttien ja taustalla olevien varallisuuserien hintaan vaikuttavat, muiden seikkojen ohella, muuttuvat kansalliset ja kansainväliset poliittiset ja taloudelliset tapahtumat sekä kyseillä markkinapaikalla vallitsevat olosuhteet.

Pörssi ulkopuoliset kaupat johdannaisinstrumenteilla:

Yhtiön tarjoamat CFD:t ovat pörssin ulkopuolisia tapahtumia (ts. over-the-counter eli OTC), eikä Yhtiön tarjoamaa kaupankäyntialustaa/alustoja ole kytketty säänneltyyn markkinapaikkaan tai monen väliseen kaupankäyntijärjestelmään, kuten valtuutettuun pörssiin.


Yhtiö määrittelee kaupankäynnin ehdot, jotka ovat kaikkien parhaan toteutuksen tarjoamisen velvoitteiden alaisia, kohtuullisesti ja Asiakassopimuksemme ja Parhaan edun ja toimeksiannon toteutuksen käytänteidemme alaisia. Jokainen CFD ja se, jonka Asiakas avaa kaupankäyntialustamme kautta aiheuttaa toimeksiantoon ryhtymisen Yhtiön kanssa, ja sellaisia toimeksiantoja voidaan sulkea vain Yhtiön kanssa, eikä niitä voida siirtää kenellekään muulle.

Vipu:

CFD-toimeksiannon jättämistä varten Asiakkaan on rahoitettava säilytettävä marginaali. Marginaali on yleensä rahallisesti varsin pieni summa suhteessa koko sopimuksen nimellisarvoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas käy kauppaa “vivun” avulla. Tästä syystä suhteellisen pienet markkinaliikkeet voivat johtaa suhteellisesti paljon suurempiin muutoksiin Asiakkaan position arvossa, joko Asiakkaan eduksi tai häntä vastaan.

Jos markkinat liikkuvat Asiakkaan positiota vastaan ja/tai marginaalivaatimus kasvaa, Asiakasta voidaan pyytää tallettamaan lisää varoja nopealla aikataululla position pitämiseksi auki. Lisävarojen talletuspyynnön noudattamatta jättäminen voi johtaa position/positioiden sulkemiseen.


Asiakkaiden on seurattava kaupankäyntitiliään ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, koska vipu moninkertaistaa tappiot ja/tai voitot. Yhtiö ei seuraa Asiakkaiden tilejä eikä se voi tehdä avoimiin positioihin liittyviä päätöksiä Asiakkaiden puolesta.


Esimerkki:

Oletetaan, että Asiakas on tallettanut kaupankäyntitililleen 2 000 USD ja käytettävä vipu on 1:100. Tästä syystä suurin mahdollinen nimellisarvo, jolla Asiakas voi käydä kauppaa, on 200 000 USD (100-vipu X 2 000 USD).


Oletetaan, että asiakas on avannut CFD-position nimellisarvoltaan 100 000 USD (alkumarginaali tälle positiolle on 1000 USD). Jos taustalla oleva markkina liikkuu 2,1 % Asiakasta vastaan, tästä aiheutuu Asiakkaan pääomalle 2 100 USD:n vähennys, jonka seurauksena positio sulkeutuu automaattisesti ja Asiakas menettää talletetun summan. Koska Asiakkaan talletus oli 2 000 USD ja tappio kasvoi 2 100 USD:n suuruiseksi, Asiakas menettää tallettamansa rahan, mutta ei ole vastuussa lopusta 100 USD summasta.


Toisin päin, jos markkina liikkuu 2,1 % Asiakkaan eduksi, on tuloksena 2 100 USD:n pääoman kasvu, jota ei hyvitetä Asiakkaan tilille ennen kuin Asiakas sulkee position.


Huomaa, että edellisessä esimerkissä ei yksinkertaisuuden vuoksi otettu palkkioiden (kuten preemioveloitusten) vaikutusta huomioon. Lukeaksesi lisää Yhtiön veloituksista ja/tai palkkioista, napsauta tästä.

Riskien lieventäminen

Yhtiö tarjoaa riskin lieventämisen työvälineitä kuten tappionkatkaisu, joka voi rajoittaa summaa, jonka Asiakas on menettämässä.

Asiakas on omasta aloitteestaan vastuussa tappionkatkaisuohjeen asettamisesta. Kun tappionkatkaisu asetetaan position avaamisen jälkeen, niin kyseinen positio suljetaan automaattisesti asiakkaan valitsemien rajojen perusteella.


Asiakas kuitenkin tunnistaa ja hyväksyy, että nämä riskin lievennystyövälineiden oikeaa toimintaa ei aina voida taata, erityisesti esim. kun markkinaolosuhteet ovat epäedulliset. Lisäksi joissakin markkinaolosuhteissa Tappionkatkaisutoimeksiannon toteutushinta voi olla huonompi, kuin Asiakkaan asettama hinta, ja toteutunut tappio voi olla odotettua suurempi.

Tuotteen luonne ja ominaispiirteet

CFD-kaupankäynti on erittäin spekulatiivista ja hyvin riskialtista, eikä se ole sopivaa kaikille suuren yleisön edustajille, vaan vain niille sijoittajille,


  1. jotka ymmärtävät, hyväksyvät ja ovat halukkaita ottamaan taloudelliset, juridiset ja muut asiaan liittyvät riskit,
  2. jotka huomioon ottaen henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen, taloudelliset resurssit, elämäntyylin ja velvoitteet, ovat taloudellisesti kykeneviä selviytymään koko sijoituksensa menettämisestä, ja
  3. joilla on CFD-kaupankäynnin ymmärtämisessä tarvittava tieto ja kokemus.

Yhtiön tarjoamia rahoitusinstrumentteja ovat CFD:t kokonaisuudessaan, ts. johdannaisinstrumentteja, joiden arvo johdetaan joukosta taustalla olevia varallisuuseriä (kuten osakkeet, joilla käydään kauppaa pörssissä, valuuttaparit, raaka-ainefutuurit ja ETF:t).

Valuuttakauppa Xtraden CFD-palvelulla

Valuuttamarkkina (Forex, FX) is on maailmanlaajuinen finanssimarkkina valuuttakaupan käymiseen. Se on kaupankäynniltään maailman suurin markkina yli 4 biljoonan Yhdysvaltojen dollarin arvoisella vaihdollaan.

Naut hyödyistä, joita saat olemalla mukana jatkuvasti kasvavassa valuutta-verkkokauppayhteisössä ja aloita kaupankäynti tärkeimmillä valuuttapareilla kuten EUR/USD, USD/JPY ja GBP/USD.

Ei provisioita – Kiinteät spreadit!

Kiinteät spreadit osto- ja myyntihintojen välillä: 2-5 pips EUR/USD. Hyödy kaupankäynnistä ilman provisioita! Nähdäksesi palkkiomme, katso Napsauta tässä.

Ammattitukea kaupankäyntiin

Graafiset, analyyttiset ja automaattiset työkalupakettimme antavat sinulle tarvittavan kilpailuedun jotta voit menestyksellisesti osallistua palkitsevimmille valuuttaparien finanssimarkkinoille.

Käy valuuttakauppaa vivun avulla

Kasvata tuottopotentiaaliasi käyttämällä vakuutta vaativia CFD-vipupositioita. Muista, että vipu kasvattaa sekä tuottojen että tappioiden suuruutta. Noudata varovaisuutta, kun käytät vipua.

Avaa toimiva tili ja aloita kaupankäynti nyt!

Kestää alle kaksi minuuttia avata tili Xtradella. Käytä luottokorttia, Skrilliä tai pankkisiirtoa siirtääksesi varoja tilillesi.

Valuuttalista

Käy kauppaa osake-CFD:llä Xtradella

Pääse eturiviin erittäin joustavien, erikoistuneiden osakekauppapalvelun avulla.

Hintaerosopimukset (CFD:t) tarjoavat sinulle osakekaupan etuja. Hyödy markkinoiden mahdollisuuksista vain marginaalisen pienellä sijoitusosuudella osakkeiden arvosta .

CFD-kaupassa sijoitat vain kurssin odotettuun nousuun tai laskuun. Et osta tai myy varsinaisia osakkeita.

Aloita osakekauppa

Käy kauppaa osake-CFD:llä suurimmilla globaaleilla markkinoilla: USA, Saksa, Espanja, Ranska ja muita. Saa reaaliaikaisia tarjouksia näiltä markkinoilta ja nosta osinkoja, jos pidät osakkeet hallussasi. Nähdäksesi palkkiomme, katso Napsauta tässä.

Määrittele voittosi ja tappiosi etukäteen

Aseta automaattiset rajat kaupankäynnillesi. Käytä Xtrade-alustan työkaluja sulkeaksesi positiosi automaattisesti kun asetettu hinta on saavutettu.

Avaa online-tili - Nopeasti ja helposti

Kestää alle kaksi minuuttia avata tili Xtradella. Käytä luottokorttia, Skrilliä tai pankkisiirtoa siirtääksesi varoja tilillesi.

Osakelista

Käy kauppaa indeksi-CFD:lla Xtraden avulla

Pörssi-indeksiCFD:t ovat rahamarkkinainstrumentteja, jotka edustavat julkisesti noteerattujen yritysten indeksiryhmitettyjä arvoja. CFD-indeksikauppa tarjoaa sinulle laajan valikoiman sijoitusmahdollisuuksia. Voit potentiaalisesti hyötyä sekä nousevista markkinoista että laskevista markkinoista.

Hajauta salkkusi

Käy kauppaa suurilla maailmanlaajuisilla indekseillä kuten S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, GER 30, JPN 225, ja saa välitön globaali pääsy teollisuuteen ja talouksiin.

Ei provisioita! - Kiinteät spreadit

Kiinteät spreadit osto- ja myyntihintojen välillä. Hyödy kaupankäynnistä ilman provisioita! Nähdäksesi palkkiomme, katso Napsauta tässä.

Globaalit indeksi-CFD:t vivulla

Käytä pieniä määriä pääomaa saavuttaaksesi suurilla summilla käytyä kauppaa vastaava efekti. Muista, että vipu kasvattaa sekä tuottojen että tappioiden suuruutta. Noudata varovaisuutta, kun käytät vipua.

Reaaliaikaiset indeksinoteeraukset

Aloita kaupankäynti nyt ja saa pääsy ilmaisiin reaaliaikaisiin indeksinoteerauksiin. Jatkuvasti reaaliajassa päivittyvät graafit mahdollistavat kurssimuutosten pitkäaikaisen analyysin.

Avaa online-tili – nopeasti ja helposti

Kestää alle kaksi minuuttia avata tili Xtradella. Käytä luottokorttia, Skrilliä tai pankkisiirtoa siirtääksesi varoja tilillesi.

Indeksilista

Käy raaka-aine-CFD -kauppaa Xtradella

Saa välitön pääsy suosituimpiin raaka-aineisiin suoraan kaupankäyntialustaltasi: Kulta, öljy, hopea ja muita. Xtradella voit käydä kauppaa raaka-aineilla aivan samalla tavalla kuin valuuttapareilla, ilman fyysisen raaka-aineen ostoa tai myyntiä.

Ei provisioita – Kiinteät spreadit!

Kiinteät spreadit osto- ja myyntihintojen välillä. Hyödy kaupankäynnistä ilman provisioita! Nähdäksesi palkkiomme, katso Napsauta tässä.

Käy kauppaa raaka-aine-CFD:llä vivun avulla

Käy kauppaa kaikilla raaka-ainemarkkinoilla joita tarjoamme, raakaöljystä ja arvometalleista kahviin, puuvillaan ja muihin pehmeisiin. CFD-vipu mahdollistaa sinulle marginaalitalletuksen käyttämisen vahvistaaksesi kaupankäyntipositiotasi. Muista, että vipu kasvattaa sekä tuottojen että tappioiden suuruutta. Noudata varovaisuutta, kun käytät vipua.

Määrittele ennalta toimeksiantosi positio

Käytä omia markkinaennusteitasi määritelläksesi avattavan osto- tai myyntipositiosi. Treidaa mahdollisuuksilla, jotka syntyvät markkinoiden nousuista ja laskuista.

Hallitse voittoja ja tappioita

Ajantasaisilla kaupankäyntityökalullamme voit asettaa ennaltamäärätyt voitto/tappiorajat. Positiosi sulkeutuu kun tavoitteesi on saavutettu.

Kestää alle kaksi minuuttia avata tili Xtradella. Käytä luottokorttia, Skrilliä tai pankkisiirtoa siirtääksesi varoja tilillesi.

Raaka-ainelista

Käy ETF-kauppaa Xtradella

Löydä uusi tapa käydä kauppaa ETF-valikoimallamme.

ETF:t (indeksiosuusrahastot) ovat myyntikelpoisia arvopaperituotteita, jotka koostuvat valitusta korista toisiinsa liittyviä instrumentteja. Ne on suunniteltu seuraamaan toimialojen, raaka-aineiden, osakkeiden, valuuttojen ja indeksien arvon kehitystä ja volatiliteetin määrää.

ETF:t tarjoavat rahoitusinstrumenttisalkun vaikutuksen, mutta niiden lisäetu on, että niillä voidaan käydä kauppaa kuten pörssiosakkeilla.

Ei provisioita – Kiinteät spreadit!

Kiinteät spreadit osto- ja myyntihintojen välillä. Hyödy kaupankäynnistä ilman provisioita! Nähdäksesi palkkiomme, katso Napsauta tässä.

Ammattilaisen kaupankäyntityövälineet

Pysy ajan tasalla ja perehdytettynä tosiaikaisella markkinatiedolla ja laajalla valikoimalla edistyneitä graafisia esityksiä sekä analyyttisiä ja automatisoituja työvälineitä, jotka ovat käytettävissä kaikilla alustoillamme – verkossa, mobiililaitteilla ja tablet-laitteilla.

Laaja valikoima instrumentteja

Maksimoi treidauskokemuksesi yli 1 000 rahoitusinstrumentin ja yli 25 ETF:n kaupankäynnillä.

Kestää alle kaksi minuuttia avata tili Xtradella. Käytä luottokorttia, Skrilliä tai pankkisiirtoa siirtääksesi varoja tilillesi.

ETF-luettelo

Käy kauppaa valtioiden velkakirjoilla Xtraden CFD-palvelussa

Löydä uusi tapa käydä kauppaa johtavalla lainainstrumenttien valikoimallamme.

Valtioiden velkakirjojen CFD:t ovat rahoitusinstrumentteja, jotka seuraavat maailman tärkeimpiä korollisia valtioiden velkakirjatodistuksia. Ne on suunniteltu seuraamaan Yhdysvaltain 5, 10 ja 30 vuoden valtion velkakirjoja, brittiläisiä Gilt Long -velkakirjoja ja 10 vuoden Eurobondeja.

Nämä kolme uutta CFD:ää tarjoavat näkymän valtion velkakirjojen maailmaan. Niiden lisäetu on mahdollisuus käydä kauppaa milloin tahansa, kun kaupankäyntiin oikeutetut pörssit ovat auki.

Ei provisioita – Kiinteät spreadit!

Kiinteät spreadit osto- ja myyntihintojen välillä: Nauti kaupankäynnistä ilman provisioita! Nähdäksesi palkkiomme, Napsauta tässä.

Ammattilaisen kaupankäyntityövälineet

Pysy ajan tasalla ja perehdytettynä tosiaikaisella markkinatiedolla ja laajalla valikoimalla edistyneitä graafisia esityksiä sekä analyyttisiä ja automatisoituja työvälineitä, jotka ovat käytettävissä kaikilla alustoillamme – verkossa, mobiililaitteilla ja tablet-laitteilla.

Laaja valikoima instrumentteja

Maksimoi kaupankäyntikokemuksesi Yhdysvaltain, Iso-Britannian ja Saksan valtioiden lainainstrumeteilla.Kestää alle kaksi minuuttia avata tili Xtradella. Käytä luottokorttia, Skrilliä tai pankkisiirtoa siirtääksesi varoja tilillesi.

Velkakirjaluettelo

Käy kryptovaluutta-CFD-kauppaa XTradella

Saa välitön pääsy suosituimpiin kryptovaluuttoihin suoraan kaupankäyntialustaltasi: Bitcoin, Litecoin, Dash ja Ethereum.

Käy kauppaa rahoitusmarkkinoiden kuumimmilla instrumenteilla, joiden markkina on kasvanut yli ~1 500 % vuoden 2017 alusta.


Vuoden 2017 lopussa oli esitelty ja rinnakkain olemassa yli 700 digitaalista valuuttaa. Muista, että ei ollut yllättävää, kun digitaalivaluuttamarkkinoiden kokonaiskaupankäyntivolyymi saavutti 98 352 688 563 $. Tämä valtava summa on sitäkin ällistyttävämpi, kun otetaan huomioon, että kaupankäynti markkinoilla alkoi vain kahdeksan vuotta sitten.

Digitaalisen valuutan suuri etu on, että se ei ole sidottu johonkin tiettyyn maahan tai pankkiin, joten se on likvidi paitsi tavallisina kaupankäyntiaikoina, myös viikonloppuisin ja loma-aikoina, joten sillä voi käydä kauppaa 24/7*.

Digivaluuttojen markkina on hyvin volatiili ja siellä ilmenee dramaattisia trendejä.

Kryptovaluutta-CFD:t

Kryptovaluutta-CFD:t (hintaerosopimukset, Contact for Difference) tarjoavat mahdollisuuden käydä kauppaa kryptovaluuttamarkkinoilla ilman tarvetta omistaa kryptovaluuttaa.

Krypto-CFD on myyjän ja ostajan välinen sopimus, jossa tyypillisesti myyjä maksaa ostajalle kryptovarallisuuserän nykyisen hinnan ja sen sopimuksen päättymishetken hinnan välisen eron.

Ei provisioita – Kiinteät spreadit!

Kiinteät spreadit osto- ja myyntihintojen välillä: Nauti kaupankäynnistä ilman provisioita! Nähdäksesi palkkiomme, Napsauta tässä.

Käy kryptovaluutta-CDF-kauppaa vivulla

Moninkertaista kaupankäyntipotentiaalisi vivun avulla. Muista, että vipu voi toimia sekä sinun hyväksesi että sinua vastaan, ja sinun on käytettävä sitä varovasti.Kestää alle kaksi minuuttia avata tili Xtradella. Käytä luottokorttia, Skrilliä tai pankkisiirtoa siirtääksesi varoja tilillesi.

Luettelo kryptovaluutoista

Oletko valmis kauppaan?

Aloita Xtrade-tilisi käyttö jo tänään

CFD-kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappion riski. Valuutta/CFD-kaupankäyntiin liittyy korkea riski ja saatat menettää kaiken sijoittamasi pääoman. Varmista, että ymmärrät asiaan liittyvät riskit.